Inschrijvingen

Voor inschrijvingen tijdens het schooljaar:

Kom gerust langs voor verdere inlichtingen. U bent steeds welkom na telefonisch contact (054 41 83 50) / contact via mail (dirbubao@sint-jozefsinstituut.be).

Capaciteit Type II 

Totale capaciteit Type II: 16 kleuters & 48 lager 

Op heden zijn er geen vrije plaatsen en voor het schooljaar 2024-2025 werken wij met een aanmeldingslijst. Wij verwerken deze lijst in chronologische volgorde. Wenst u uw kind aan te melden gelieve telefonisch (054 41 83 50) of via mail (dirbubao@sint-jozefsinstituut.be) contact op te nemen voor een afspraak. 

Capaciteit Type basisaanbod:

Totale capaciteit Type BaA: 46 lager.

Op heden zijn er nog vrije plaatsen voor type basisaanbod. Voor het schooljaar 2024-2025 kan er reeds aangemeld worden. U bent steeds welkom na telefonisch contact (054 41 83 50) / contact via mail (dirbubao@sint-jozefsinstituut.be)

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

De start van de inschrijvingsperiode voor alle leerlingen is op 1 maart 2024. De voorrangsregeling voor broers en zussen start op 19 februari 2024. 

Tel: 054/41.83.50