“Geraardsbergen: waar het begon ...”

Congregatie

De Congregatie van de paters Jozefieten werd in 1817 gesticht door de Geraardsbergse kanunnik Constant Van Crombrugghe.

Na zijn priesterwijding in 1812 werd hij in 1814 benoemd  tot directeur van het Bisschoppelijk College te Aalst.  Hij was bezorgd om arme gezinnen.  Hij startte voor de kinderen een kantwerkschool in Aalst en een weefschool in Geraardsbergen. 

Op 1 mei 1817 stichtte hij te Geraardsbergen de Congregatie van de Paters Jozefieten.  In een huis in de Steenstraat in Geraardsbergen opende zijn congregatie onmiddellijk een school voor arme kinderen.  Een jaar later verhuisde de congregatie en de school naar het leegstaande karmelietenklooster.   Het opvoedend werk van de paters Jozefieten kreeg grote waardering bij de Geraardsbergse bevolking.  

Uiteindelijk stichtte hij 4 congregaties die bloeiende scholen hebben opgericht. 

De missie van de Paters Jozefieten :

-          Een diep christelijk geloof met de consequente navolging van Jezus Christus;

-          Steeds een antwoord geven op nieuwe uitdagingen van deze tijd;

-          Herkennen van de waardigheid van elke mens;

-          Dienst aan gebroken en arme mensen, dichtbij en ver weg.

Algemeen Overste van de paters Jozefieten is Father Jacob Beya Kadumbu. Hij leidt de congregatie en bezoekt geregeld alle kloosters en scholen.  Een belangrijke taak is de traditie van de stichter verderzetten.  De huidige lekendirecteurs en leraars nemen deze taak ter harte.

Tel: 054/41.83.50