“Onze school heet niet voor niets de Mozaïek.”

Wie kan bij ons terecht

Wie kan bij ons terecht ?

Onze school heet niet voor niets de Mozaïek, gekenmerkt door onze diversiteit.

Kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maand kunnen bij ons terecht in de kleuterafdeling type 2.

Vanaf september 2015 veranderde ons type 1 aanbod naar een nieuw type: BASISAANBOD.

Type basisaanbod vervangt het vroegere type 1 en type 8 onderwijs.

Binnen het type basisaanbod willen we vooral oog hebben voor de individuele leerling.

Vaak hebben onze leerlingen er in het gewoon onderwijs een woelig parcours opzitten. Onze eerste zorg is dat deze leerlingen zich opnieuw goed in hun vel voelen.

Naast de cognitieve vaardigheden willen we ook inzetten op leren leren en het sociaal-emotionele aspect.

 

Leerlingen die zich aanmelden in ons type basisaanbod willen we alle mogelijke ontwikkelingskansen geven.

We stellen volgende perspectieven voorop:

- voorbereiden op het verder ontwikkelen van de vaardigheden binnen het type basisaanbod.

- voorbereiden op een instap naar het gewoon onderwijs met redelijke aanpassingen.

- voorbereiden op een instap naar het gewoon onderwijs met een individueel aangepast traject ofwel terug aansluiten bij het gemeenschappelijk traject.

We opteren voor kleine klasgroepen van een twaalftal kinderen. Binnen de klassen wordt sterk gedifferentieerd. Zo werken we vaak klasoverschrijdend voor taal en rekenen en worden de kinderen ingedeeld volgens niveaugroepen.

Binnen de lagere school type 2 wordt voor de kinderen een individueel traject uitgetekend. 

Naast de leergroepen, waarin we nog sterk aan schoolse vaardigheden werken, hebben we ook socialisatiegroepen. Hier ligt de klemtoon op zelfredzaamheid.

De toekomst van de meerderheid van deze kinderen ligt in een beschermd arbeidscircuit.

Dit zijn slechts de grote lijnen.

We bekijken in onze school elk kind met zijn individuele capaciteiten en in overleg met ouders en betrokken instanties zoeken we telkens naar de best mogelijke oplossing.

We organiseren eveneens onderwijs voor kinderen met ASS (autisme spectrum stoornissen).

Naast ons leerkrachten- en therapeutenteam werken we ook nauw samen met enkele externe en begeleidende diensten.

In het Buitengewoon Onderwijs gelden geen instapdata, leerlingen starten naargelang de noden en de doorverwijzing.

Het vrij CLB Ninove - Geraardsbergen (centrum voor leerlingenbegeleiding) is de doorverwijzende instantie voor onze school.

Vaak worden kinderen ook extra opgevolgd door thuisbegeleidingsdiensten.

We zijn steeds bereid om met ouders en organisaties na te denken over

samenwerkingsmogelijkheden binnen de regio Geraardsbergen. 

 

Tel: 054/41.83.50